segunda-feira, 10 de agosto de 2009

[video][TEDtalk][ Sir Ken Robinson ][Do schools kill creativity?] #IMPORTANTtalk @[youtube|TEDtalksDirector]


------------------------------------------------------------------------------
|| @[youtube|TEDtalksDirector]
Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity.||
------------------------------------------------------------------------------
@[youtube|TEDtalksDirector]
------------------------------------------------------------------------------

Digg!